Projecte Educatiu d’Escola

logotip Connect@ts al s XXISense títol

 

Clica l’ enllaç per a consultar el PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Clica l’ enllaç per a consultar el PERFIL PROFESSIONAL DOCENT TIC

El curs 2014-2015, amb el suport del Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament d’Olot, vam iniciar un nou projecte educatiu, CONNECT@TS  S  XXI.

Els mestres ens vam proposar un nou repte. Vàrem iniciar un projecte motivador per a tota la comunitat educativa, pensant que vivim en una societat que està canviant contínuament i amb molts canvis tecnològics, això fa que l’educació dels nostres infants també hagi de canviar.

El projecte es centra en dos grans eixos:

Plurilingüisme

Volem donar un impuls a les llengües:

  • Millorant la competència lingüística de l’alumnat en llengua catalana, castellana i anglesa.
  • Fomentar el gust per la lectura.
  • Fent un Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres.

A les pestanyes de “Racons” i “Cursos” del web hi ha un repositori d’experiències treballades a l’escola. Els links són:

LINK

LINK

Un objectiu que ens proposem és aconseguir que els nostres alumnes esdevinguin bons lectors en les tres llengües. És per això que es reparteixen les sessions diàries de lectura de la següent  manera: es fan dues sessions setmanals de lectura en català; dues, en castellà i una, en llengua anglesa.

Quan parlem d’ Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües  Estrangeres volem dir que la llengua anglesa no s’utilitza només en sessions d’anglès, sinó que es treballa en altres àrees curriculars. Pensem que és positiu que s’utilitzi la llengua en altres àrees, així com en les rutines diàries de l’escola, ja que s’amplia el coneixement i a més el vocabulari que s’introdueixi s’aprèn dins d’un context, això fa que sigui més enriquidor  i interessant.

El nombre d’hores en llengua anglesa es va incrementant al llarg de l’escolaritat.

Des de P3 fins a 2n es treballa mitjançant la metodologia del projecte Àlber

ÀlberEls alumnes de P3 s’inicien en l’aprenentatge d’aquesta llengua a les sessions de Psicomotricitat. Pretenem que comencin a conèixer  una altra llengua fora de l’aula on el joc és un element important per a l’aprenentatge.

A P4 i P5 ja es treballaran algunes rutines de l’aula en anglès i a més es realitzen dues sessions setmanals orals de llengua anglesa a més de la Psicomotricitat.

A 1r i 2n s’utilitza l’anglès a l’àrea d’ Educació Física (Physical Education) a més de les classes de llengua anglesa.

 

A 3r i 4t s’amplia l’aprenentatge de la llengua anglesa amb una sessió setmanal a l’Àrea de Plàstica (Arts & Craft) i 30 minuts de lectura setmanals.

Progressivament a 5è i 6è s’imparteixen també algunes classes de Coneixement del Medi Natural i Social (Science).

Noves Tecnologies i Sostenibilitat.

Els llenguatges són un eix vertebrador d’una societat que viu en una teranyina. L’Escola del Segle XXI no pot oblidar l’evolució vertiginosa que ha experimentat la societat d’ençà les primeres connexions entre computadores.

L’impacte ha estat tan gran que avui en dia no podem concebre la nostra vida diària sense un punt d’accés a la xarxa.

Els objectius que ens proposem treballar a l’escola es centren en dos eixos bàsics:

  • Les Noves Tecnologies per a l’estalvi energètic i la sostenibilitat.
  • Robòtica Educativa.
  • Programació i assoliment de la Competència Digital.

Per assolir-los enfoquem el treball en els següents àmbits:

  1. Aprendre de la tecnologia enriquint el treball que actualment estem fent amb diversitat de recursos: llibres digitals, aplicacions diverses…
  2. Aprendre amb la tecnologia a partir de cerques d’informació, organització d’entorns de treball, construcció/organització de coneixement, comunicació, aplicacions col·laboratives…
  3. Aprendre sobre la tecnologia amb diversitat de dispositius (PDIs, tauletes tàctils, càmeres digitals, plaques solars…), coneixements de robòtica, aspectes tècnics enfocats a la sostenibilitat…

Tant a Educació Infantil com a Educació Primària s’introdueix i es profunditza en el treball relacionat amb el pensament computacional. És per això que la iniciació a la robòtica és una realitat des d’Educació Infantil i l’aprofundiment en els llenguatges de programació continua durant tota l’Educació Primària. Els alumnes aprenen a programar BEE BOT, BOT LOGIC, 3dBot, SCRATCH, MAKEY MAKEY i interaccionar amb altres tipus de robots jugant amb sensors de moviment, de so, de temperatura, IR, Bluetooth …

A la pestanya de “Racons Internivells” del web hi ha un repositori d’experiències treballades a l’escola. El link és:

LINK

El treball en xarxa que ens pot aportar la relació amb agents de l’entorn ens permetran fer una tasca enfocada a la sostenibilitat per a reconduir i reaprofitar les aigües pluvials per regar l’hort de l’escola i els jardins, replantejant els espais exteriors de manera sostenible.

La construcció de cotxes solars és un element més de motivació per a desvetllar inquietuds i sensibilitzar sobre la necessitat d’aprofitar el potencial de les noves tecnologies per a la sostenibilitat i l’aprenentatge.

Volem agrair la col·laboració dels Serveis Educatiu, l’INS La Garrotxa, Robolot, Innova didàctic per a tirar endavant aquest nou repte.

 PRESENTACIÓ DEL PROJECTE “CONNECT@TS AL S XXI” A LA COMUNITAT EDUCATIVA

Aquest nou projecte es va presentar en una reunió del Consell Escolar Municipal de l’Ajuntament d’Olot el 26 de febrer de 2014 on també van assistir-hi el Sr. Albert Bayot, Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament de Girona. Més tard, el 17 de juny, es va presentar a la comunitat educativa de la nostra escola.

Per a poder començar el projecte amb garanties, el Departament d’Ensenyament va adjudicar a l’escola  més mestres especialistes en llengua anglesa i noves tecnologies.

Per la seva banda, l’equip docent del centre hem pres diverses mesures per assolir amb èxit els objectius marcats en el projecte. És per això que hem fet canvis organitzatius i metodològics per a facilitar l’adquisició de les competències bàsiques als alumnes. Es realitzen 30 minuts setmanals de lectura, sessions de Plàstica, Psicomotricitat i Educació Física en llengua anglesa.

Estem adequant uns espais multiàrees (supermercat, hort, reciclatge i ràdio) per a poder realitzar treballs interdisciplinaris on les llengües (català, castellà i anglès), les matemàtiques i el medi són l’eix vertebrador.

Les Noves Tecnologies són fonamentals per a desenvolupar la capacitat de reflexió i raonament dels nostres alumnes. Utilitzar-les com a eina d’aprenentatge és un pilar bàsic per al projecte del centre. Hem iniciat el treball de robòtica i programació amb Scratch. Actualment a Educació Infantil i primer i segon de primària es fa un taller de robòtica amb les Bee-Bots. A Primària també es treballa a partir dels materials Lego We Do i una casa solar per a conèixer les energies renovables i la sostenibilitat. I és que els temps canvien i l’escola ha de donar respostes als canvis.

IMG_8343IMG_8341

Educar un repte de tots-petit

IMEJ_color petit (1)