Experiències Educatives de referència

TREBALLEM LA COHESIÓ SOCIAL

Un objectiu de la PGA és millorar la cohesió social del centre. L’estratègia que ens vam proposar va ser: “Foment de la participació de l’alumnat i les famílies a l’escola” i les actuacions són:
-Continuar dinamitzant les famílies per a l’organització d’una xarxa d’estudi participativa a partir de cicle mitjà.
-Promoure un taller per a l’aprenentatge de la llengua catalana i funcionament de centre obert als pares i mares d’origen estranger.

Sense títol

3D EXPERIENCE

És una proposta de treball utilitzant el potencial de la impressió en 3D a l’ Ed. Primària. Aquesta experiència ha estat presentada a les Jornades organitzades al Citilab 2016 amb el suport de ROBOLOT

3d experience

RACONS DE ROBÒTICA EDUCATIVA  A  ED. INFANTIL I PRIMÀRIA

Presentem el nostre treball transversal de robòtica educativa a l’ escola a partir dels racons internivells. Proposem una nova manera de treballar-ho tenint en compte les competències/capacitats dins del currículum. També exposem els beneficis que ens aporten i com ho viuen els alumnes.

racons robòtica

 

LA COCOLLONA, UN ÉSSER DE GIRONA

És una proposta de treball interdisciplinar entre els grups de 3r, 4t i 5è d’ Ed. Primària. Partint de la llegenda gironina de La Cocollona, els alumnes n’han elaborat una nova versió que els ha portat a la necessitat de voler construir els personatges donant-los presència i moviment. Els personatges de la llegenda s’han construït utilitzant els materials de LEGO WE DO  i robots Imagina 3dBot. La llegenda es pot escoltar amb audio perquè ha estat programada utilitzant una placa MAKEY MAKEY. És un treball col·laboratiu on la robòtica s’integra de manera transversal al currículum.

preziSense títol

 

 

 

 

 

AGRICULTURA AUTÒCTONA DE LA GARROTXA: UN VIATGE EN EL TEMPS

La proposta aplicada es desenvolupa en la fase d’exploració de les idees prèvies i de la introducció de nous coneixements donada la importància que tenen aquestes fases a l’hora d’estimular : l’observació, l’escolta atenta, la recollida d’apunts i la capacitat memorística dels alumnes.
El contingut i l’estructura d’aquest treball, a diferència del treball més individual i enciclopèdic, porta implícit la creació d’espais d’interrelació que afavoreixen l’aprenentatge col•lectiu dels alumnes, la participació de les famílies i el veïnatge, des d’una perspectiva educacional i cultural que els dóna punts de referència històrica del territori on vivim.

Sense títol