3D EXPERIENCE II

A les programacions d’ aula, d’ Ed. Infantil i Primària, s’ha introduït la impressió 3D per aprofitar el potencial de la impressora com a eina en el procés d’ ensenyament i aprenentatge.

L’ aplicació de la metodologia STEAM ens permet treballar de manera integrada diferents àmbits curriculars i desenvolupar diferents capacitats i habilitats de l’ alumnat: treball en equip, creativitat, comunicació, resolució de problemes, pensament lògic, aprendre dels errors…

3D EXPERIENCE II