TREBALLEM LA COHESIÓ SOCIAL

Un objectiu de la PGA és millorar la cohesió social del centre. L’estratègia que ens vam proposar va ser: “Foment de la participació de l’alumnat i les famílies a l’escola” i les actuacions són:
-Continuar dinamitzant les famílies per a l’organització d’una xarxa d’estudi participativa a partir de cicle mitjà.
-Promoure un taller per a l’aprenentatge de la llengua catalana i funcionament de centre obert als pares i mares d’origen estranger.

Sense títol