AGRICULTURA AUTÒCTONA DE LA GARROTXA: UN VIATGE EN EL TEMPS

La proposta aplicada es desenvolupa en la fase d’exploració de les idees prèvies i de la introducció de nous coneixements donada la importància que tenen aquestes fases a l’hora d’estimular : l’observació, l’escolta atenta, la recollida d’apunts i la capacitat memorística dels alumnes.
El contingut i l’estructura d’aquest treball, a diferència del treball més individual i enciclopèdic, porta implícit la creació d’espais d’interrelació que afavoreixen l’aprenentatge col•lectiu dels alumnes, la participació de les famílies i el veïnatge, des d’una perspectiva educacional i cultural que els dóna punts de referència històrica del territori on vivim.

Sense títol