Menjador escolar

serunionCliqueu la imatge per a descarregar-vos els menús de menjador dels vostres fills.

serunion2

 

El menjador escolar el gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa, i l’empresa SERUNION ofereix el servei i en gestiona el personal i els menús. El Consell Comarcal cobra les quotes dels alumnes.

L’horari d’aquest servei és de 12:30 a 15:00h.

Els preus del servei de menjador són:

Alumnes fixos (3 dies o més a la setmana):  5,50 €/dia

Alumnes esporàdics: 6,80 €/dia

Els alumnes de P·3 tenen adaptada una aula per fer la migdiada.

Els usuaris del servei de menjador hauran de comunicar les baixes al centre abans de les 10 del matí i els usuaris esporàdics, si volen fer ús del servei de menjador, hauran de comprar el tiquet a consergeria i comunicar-ho abans de les 10h del matí.

 Si cliqueu sobre la imatge us podeu descarregar el menú mensual dels vostres fills.

 

No us perdeu les recomanacions per a elaborar uns sopars equilibrats. Una bona nutrició és fonamental pel desenvolupament dels infants. Per a més informació podeu consultar el Servei d’ Atenció Nutricional per a Famílies: Telèfon: 902 360 030           Adreça de correu electrònic: nutricion360@serunion.elior.com

Normativa del menjador:

* De les 12:30 a les 15:00H és obligatori portar bata, excepte els alumnes de 5è i 6è.

* Només faran ús del servei de menjador els alumnes que estiguin al corrent de pagament dels rebuts.

* En cas de no complir les normes del servei s’informarà a la família. Quan un alumne mostra mal comportament i falta de respecte se’l pot excloure del menjador escolar.

Forma de pagament:

El cobrament del preu de menjador es farà per rebuts bancaris.

En cas d’absències, el Consell Comarcal cobrarà un 30% del preu del menú per dia que l’usuari falti al menjador en concepte de despeses fixes del servei. L’import de les absències es cobrarà durant un màxim de 3 dies lectius consecutius. A partir del 4t dia ja no es cobrarà, entenent que l’usuari no fa ús del servei per raons de malaltia o qualsevol altre que ho justifiqui.